EFT a NLP

Metoda EFT je moderní technikou, která se používá k uvolnění stresu v souvislosti s konkrétním tématem a nalezení a zpracování skutečných příčin - tzn. konkrétních bloků z minulosti, které člověka v současnosti limitují a snižují mu kvalitu života v osobní anebo profesní sféře.
Proč tomu tak je?
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.
Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné emoce.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Výsledkem tak může být celá řada psychických i fyzických problémů.
Jsou jen ty limity, které jsme si vytvořili v naší mysli na základě prožitých a nezpracovaných negativních událostí...
Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili vzorce chování a jednání, které nás pak později v životě limitují. A tak se stává, že v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené negativní emoce a stres. Důsledkem potlačeného a nezpracovaného stresu z minulosti mohou být také fyzické nebo duševní potíže.
Nejvíce negativních a názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, které řídí cca 95% našich každodenních interakcí v dospělosti.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v osobní anebo profesní rovině.
Z historie...
U začátku této metody stál klinický psycholog dr. Roger Callahan, který nalezl souvislost mezi meridiánovými dráhami v těle (které byly známé už ve staré čínské medicíně) a negativními emocemi. Dr. Callahan na této metodě dál pracoval a pojmenoval ji TFT (Thougt Field Therapy).
Byla ale příliš složitá, a tak na jeho práci navázal americký inženýr Gary Craig, který ji zjednodušil a zapracoval do ní ještě prvky koučinku a NLP.  NLP (Neuro-lingvistické programování) je účinný způsob osobního rozvoje, postavený na studiích souvislostí mezi činností mozku - myšlenkami (neuro),  jazykem (lingvistické) a  zvyky (programy).


O meridiánových drahách...
V roce 1992 byla zveřejněna studie s názvem "Studie o migraci radioaktivní (reflexní) stopovací látky po nástřiku do míst akupunkturních bodů", která dokazuje, že meridiánové dráhy a s nimi spojené akupunkturní body opravdu existují. Autory studie jsou Jean-Claude Darras, Pierre de Vernejoul a Pierre Albarhde. Pomocí snímků gama kamery bylo zjištěno, že po vstříknutí reflexní látky do míst, kde se nachází akupunkturní body na našem těle, se látka pohybuje po drahách, které jsou známé jako meridiány v tradiční čínské medicíně. Tyto dráhy jsou odlišné od cév a lymfatických cest. Když byla látka vstříknuta jinam, než se nachází akupunkturní body, nebyl zjištěn žádný pohyb této látky.© Studio Balance, Lenka Ilečková
Jak probíhá sezení s touto metodou a v čem spočívá efektivnost metody EFT?
V průběhu sezení s metodou EFT se používá slovní specifikace (=lingvistika) kvůli zaměření se na konkrétní problém, a zároveň se jemně poklepem prstů aktivují určité akupunkturní body v určitém pořadí, které leží na meridiánových drahách energetického systému člověka. Tím dochází k nalezení "kořenů" problému a k jejich zpracování. Uvolní se stres a emocionální zátěž, zpracují se a uvolní se bloky, které si člověk vytvořil na základě minulých negativních zkušeností. Můžeme tak zpracovat také nesprávná přesvědčení o sobě - např. nejsem dost dobrý/á..., nikdy se mi nepodaří..., nezasloužím si...

Každý orgán v těle má také svou meridiánovou dráhu. Když se navrátí meridiány zpět do rovnováhy, uvolní se nejen napětí v psychice, ale také v těle.
Pro spokojený, naplněný, šťastný život.