LENKA  ILEČKOVÁ

facilitátorka kineziologie one brain - 3in1 Concepts a rodinných/firemních systémů a
průvodkyně na cestě  ke spokojenějšímu životu
díky nalezení a zpracování limitů v naší mysli a poznáním širších životních souvislostí
EFT a NLP

Metoda EFT je moderní technikou, která se používá k uvolnění stresu v souvislosti s konkrétním tématem a nalezení a zpracování skutečných příčin - tzn. konkrétních bloků z minulosti, které člověka v současnosti limitují a snižují mu kvalitu života v osobní anebo profesní sféře. 

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili vzorce chování a jednání, které nás pak později v životě limitují. A tak se stává, že v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené negativní emoce a stres. Důsledkem potlačeného a nezpracovaného stresu z minulosti mohou být také fyzické nebo duševní potíže.
Nejvíce negativních a názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, které řídí cca 95% našich každodenních interakcí v dospělosti.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v osobní anebo profesní rovině.

Proč tomu tak je?
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.
Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné emoce.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Výsledkem tak může být celá řada psychických i fyzických problémů.Jak probíhá konzultace s touto metodu...


V rámci konzultace je nutné, abyste se aktivně zapojili. V průběhu sezení s metodou EFT slovně specifikujeme problém a hlavně emoci, která s daným problémem úzce souvisí. Zároveň jemným poklepem prstů aktivujeme určité akupunkturní body v určitém pořadí, které leží na meridiánových drahách energetického systému člověka. Postupně si uvědomíte "kořeny problému" = příběh/zkušenost z minulosti, jež nyní způsobuje problém.  Dalším poklepáváním postupně zpracujeme stres a emocionální zátěž, které s v souislosti se zážitkem/příběhem vznikly.
Můžeme tak zpracovat také nesprávná přesvědčení o sobě - např. nejsem dost dobrý/á..., nikdy se mi nepodaří..., nezasloužím si... Každý orgán v těle má také svou meridiánovou dráhu. Když se navrátí meridiány zpět do rovnováhy, uvolní se nejen napětí v psychice, ale také v těle.

Z historie...
U začátku této metody stál klinický psycholog dr. Roger Callahan, který nalezl souvislost mezi meridiánovými dráhami v těle (které byly známé už ve staré čínské medicíně) a negativními emocemi. Dr. Callahan na této metodě dál pracoval a pojmenoval ji TFT (Thougt Field Therapy).
Byla ale příliš složitá, a tak na jeho práci navázal americký inženýr Gary Craig, který ji zjednodušil a zapracoval do ní ještě prvky koučinku a NLP.  NLP (Neuro-lingvistické programování) je účinný způsob osobního rozvoje, postavený na studiích souvislostí mezi činností mozku - myšlenkami (neuro),  jazykem (lingvistické) a  zvyky (programy).
Copyright © 2021 Lenka Ilečková