LENKA  ILEČKOVÁ

facilitátorka kineziologie one brain - 3in1 Concepts a rodinných/firemních systémů a
průvodkyně na cestě  ke spokojenějšímu životu
díky nalezení a zpracování limitů v naší mysli a poznáním širších životních souvislostí
Firemní systemické poradenství

Firemní systemické poradenství (firemní konstelace) patří k nástrojům, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání, v týmu při vedení lidí, v potenciálu výrobků či služeb anebo při finančních problémech. Tato metoda pochází z Německa a rozvinul ji známý německý psychoterapeut Bert Hellinger z rodinných konstelací, protože zjistil, že ve firemní struktuře platí podobná vnitřní pravidla a zákonitosti jako v rodinném systému.

Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě, organizační složka firmy, firma, stát. Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku),  vzniká problém.  Pro nalezení řešení se tedy v systemickém poradenství zaměřujeme právě na celek (systém) a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.
Lidé, kteří rozumí těmto skrytým pravidlům systému (celku) a dokáží je vnímat, dokáží také lépe řídit, vést a motivovat, jsou obecně úspěšnější, protože jsou skutečnými leadery.

Ve firemním systemickém poradenství jde ruku v ruce pohled na jednotlivce i na celek. Je to stejné jako při týmovém sportu -  vzájemná spolupráce hráčů, jejich motivace i přístup trenéra hrají velmi důležitou roli. Pokud budou hráči na sebe naštvaní, soupeřiví mezi s sebou, nejednotní, jejich vlastní ego "ukázat se" bude silnější než týmová hra, ztrácí takový celek šanci na úspěch. Stejně i trenér, pokud se nebude zabývat individualitou každého z nich, jen teorií hry, nebude celek správně funkční. Totéž platí i o firemním prostředí. K úspěšnému řízení firmy/týmu = lidí je důležité vědět, co je opravdu tím, co hýbe jejich myslí a hlavně srdcem. Skutečný úspěch firmy spočívá v sázce na lidskou stránku, na dobré mezilidské vztahy, spokojenost a cíl každého jednotlivého zaměstnance.

Témata, kde je systemické poradenství vhodnou volbou...


opakující se problémy v managementu a řízení,

časté konflikty na pracovišti,
nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra,
opakující se "náhody" v chodu firmy či podnikání
nastavení fungující hiearchie,
stagnace, reklama nefunguje, dlouhodobě chybí motivace,
konflikty mezi majiteli,
šikana/mobbing,
opakující se finanční problémy anebo ztráty,
problémy s odbytem výrobků nebo služeb,
problémy v týmové spolupráci,
problémy spojené s prosperitou a výkonem,
nízká efektivita v rámci vynaloženého úsilí,
nastavení firemních hodnot pro dobrou pracovní atmosféru a výsledky
apod.

Jak probíhá konzultace s touto metodou...


V rámci konzultace je nutné, abyste se aktivně zapojili. Na začátku Vám pomohu se zorientovat ve Vašem tématu a cíli, za kterým chcete jít. S mou podporou pak názorně v prostoru rozestavíte svou vnitřní představu daného problému. Tímto prostorovým rozestavěním získáte zcela jiný úhel pohledu na problém, protože vycházejí postupně najevo skryté nefunkční vazby a souvislosti, které Vám na první pohled vůbec nebyly zřejmé a tak jste nebyli ani schopni si je uvědomit. Je to však to, co způsobuje problém.
Ve druhé fázi konzultace budeme společně hledat řešení. Podpořím Vás svými znalostmi tzv. systemických pravidel. To Vám pomůže objevit to, co problematický celek (firmu, tým, organizační složku) navrátí zpět do rovnováhy. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.
V souvislosti s firemním systemickým poradenstvím Vám mohu nabídnout ještě kombinaci s metodou kineziologie one brain. Díky této jedinečné kombinaci totiž dokážeme společně vcelku rychle a přesně identifikovat skrytý problém a být také efektivnější při jeho zpracování.


Copyright © 2021 Lenka Ilečková