Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pomáhají najít a uvolnit stará traumata a zatěžující vazby, které si neseme z rodiny, ze které pocházíme. To umožňuje otevřít cestu k řešení toho, co nás trápí, navrátit se k životní rovnováze, vnitřní spokojenosti, fungujícím vztahům, vitalitě, životní hojnosti...

Důvody pro některé problémy, které se objeví v našem životě, pocházejí z negativních zkušeností, které jsme prožili my sami. U některých problémů, abychom byli schopni nalézt pro sebe trvalé řešení, se však musíme podívat hlouběji do naší rodiny -  co prožili generace před námi - rodiče, prarodiče či ještě jejich rodiče.
Ať si to připouštíme či nikoliv, jsme součástí naší "větší" rodiny a nevědomě sdílíme štěstí i neštěstí svých předků. Pokud se někomu v předchozích generacích nedostalo např. úcty a uznání, byl zapomenut, vyloučen, utrpěl silný traumatický zážitek, byl odloučen v nízkém věku od matky, přišel o rodiče, o majetek, stal se obětí nějakého útoku, byl ve vězení, ve válce, nebo pokud někdo nesl břímě velké osobní viny..., stává se, že pozdější členové rodiny podvědomě cítí tuto zátěž a snaží se jí nevědomě vyrovnat. Nevědomě tak přebírají pocity a role, které jim nepatří. Tím dochází k tomu, že se v životě opakují situace, které nemají racionální příčinu a nedaří se najít trvalé řešení, jak z toho ven. Např. opakovaně se nedaří v práci nebo v osobním životě, člověk má problémy se zdravím, je náchylný k depresím, k úzkostem, k úrazům, k nehodám, prožívá nepřiměřené emoce v souvislosti s určitými situacemi, nefungují vztahy, opakují se finanční problémy, chybí v životě radost, optimismus, úspěch, vitalita, hojnost...

Jak probíhá sezení formou individuální rodinné konstelace:
Nejdříve klient v prostoru rozestaví svou představu současného problému - používáme figurky nebo konstelační papíry. Tímto prostorovým znázorněním  vychází  na povrch vazby mezi členy rodiny, ve kterých neproudí láska a které klienta nevědomě ovlivňují.
Zjistíme, kde přesně mají tyto zatěžující vazby své kořeny.  Mnohdy se jedná o předčasně zemřelé členy rodiny, potracené děti, bývalé partnery či členy předchozích generací, které měli těžký osud.
Smyslem této metody je pomoci člověku pochopit kořeny problému a uvolnit neharmonické vztahy - to znamená najít  s láskou, úctou a respektem cestu zpět k harmonickým vazbám, k rovnováze.  Cílem je rozvinout představu řešení do té míry, aby si všichni v rámci rodinného systému našli své nejlepší místo, cítili se milovaní a uznaní. V této závěrečné fázi konstelace klient cítí uvolnění napětí a vidí možné řešení.
Metodu je možné též využít k získání nového vhledu a nápravě složité situace ve firmě.
Metoda rodinných konstelací pochází od německého psychoterapeuta  Berta Hellingera a pomáhá člověku najít a uvolnit stará traumata, navrátit rodinný systém do rovnováhy, lépe pochopit naše životní role a najít své správné místo v životě.

Díky rodinné konstelaci můžete poznat určité zákonitosti fungování vztahů. Když tyto zákonitosti nejsou naplněny, objevují se nefungující a problematické vztahy.
Individuální rodinná konstelace může probíhat buď rozestavěním problému a nalezení řešení na konstelační desce, nebo rozestavěním pomocí konstelačních papírů. Individuální rodinnou konstelaci efektivně kombinujeme ještě se znalostmi metody kineziologie ona brain. Díky tomu je totiž možné pracovat na uvolnění problému jemně a velmi přesně. Autory tohoto jedinečného přístupu jsou Dr. Arnold Polivka a Eva Polivka - lektoři a terapeuti žijící a pracující v Rakousku.
Metoda rodinných konstelací pochází od německého psychoterapeuta  Berta Hellingera a pomáhá člověku najít a uvolnit stará traumata, navrátit rodinný systém do rovnováhy, lépe pochopit naše životní role a najít své správné místo v životě.

Díky rodinné konstelaci můžete poznat určité zákonitosti fungování vztahů. Když tyto zákonitosti nejsou naplněny, objevují se nefungující a problematické vztahy.
Individuální rodinná konstelace může probíhat buď rozestavěním problému a nalezení řešení na konstelační desce, nebo rozestavěním pomocí konstelačních papírů. Individuální rodinnou konstelaci efektivně kombinujeme ještě se znalostmi metody kineziologie ona brain. Díky tomu je totiž možné pracovat na uvolnění problému jemně a velmi přesně. Autory tohoto jedinečného přístupu jsou Dr. Arnold Polivka a Eva Polivka - lektoři a terapeuti žijící a pracující v Rakousku.

Co potřebujete vědět před tím, než jdete na sezení s touto metodou:
Důležité jsou informace o současné rodině a rodině, ze které pocházíte.
To, co má velký vliv na rodinný systém, je:
- předčasná úmrtí členů rodiny, interrupce, sponntání potraty, nehody, úrazy, těžké nemoce
- sebevraždy, násilné činy, incest, vězení
- rozvody rodičů, prarodičů
- postižení členové rodiny
- závislosti
- osoby v rodině s těžkým osudem
- osoby v rodině, které byly neuznávané, vyloučené
- osoby, které násilně ztratili majetek
- osoby,byli ve válce, v koncentračním táboře, političtí vězni
- smrt matky při porodu
- adoptovaní členové rodiny
- apod.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Pro spokojený, naplněný, šťastný život.